Building Committee

  • Pu Sang Kung
  • Saya Van Nun Tluang
  • Pu Siang Hnin
  • Pu Siam Lian
  • Pu Richard Ngun Lian
  • Pu Tlang Cung
  • Pu Mang Bik